Hoe kunnen wij je helpen?

Vragen die je zou kunnen hebben

Neen. Bij een dieet denken we meteen aan een eetschema dat je zo goed of zo kwaad als het kan moet volgen. Het strak plan werkt niet op basis van eetschema’s maar op basis van richtlijnen die jij stapsgewijs implementeert in je dagdagelijks leven over een periode van zes maanden. Deze richtlijnen betreffen niet alleen voeding, maar ook activatie, rust en mindset. Eerder dan dat we jou een eetschema opdringen, leert het strak plan je dus om je eigen, persoonlijke gezonde levensstijl te ontwikkelen die je kan volhouden. Enkel zo ga jij voor een leven lang strak. 

Het antwoord op die vraag hangt een beetje af van de fase waarin je inzit van het sterk of het strak plan. Naast je trainingen, moet je rekenen dat je gemiddeld 1 uur per week aan de slag gaat met het ontwikkelen van de juiste levensstijl.

Via mail en via whatsapp. Wekelijks krijg je je trainingsschema en andere documenten toegestuurd via mail, waarmee jij de komende week aan de slag moet. Daarnaast beantwoordt je form.coach al jouw vragen via whatsapp en coacht die je wanneer nodig. De coachingssessies via whatsapp vinden plaats, behoudens andere afspraken tussen form. en de form.coach, op maandag en woensdag, telkens voor een duur van max. 10min.

De regeling verschilt naargelang je het fit plan volgt of dat je in een sterk of strak plan zit.

Bij het fit plan kun je, als je je vakantie tijdig doorgeeft, het aantal trainingen dat je niet kunt komen vanwege je vakantie in mindering laten brengen van je abonnementsprijs.  Bekijk ons reglement voor meer informatie.

Bij het strak of sterk plan loopt je plan gedeeltelijk door tijdens de vakantie (vb. met een vakantieschema). Bekijk ons reglement voor meer informatie.

De regeling verschilt naargelang je langer dan een week ziek bent of niet. Ben je niet langer dan een week ziek? Haal je les dan in wanneer je genezen bent nog diezelfde week of in de week daarop.

Ben je langer dan een week ziek? Breng dan een doktersbriefje binnen en we pauzeren je abonnement voor de periode op het doktersbriefje beschreven. We pauzeren je abonnement wegens langdurige ziekte twee keer per jaar gratis. Vanaf de derde keer wordt een administratieve kost van 35 EUR aangerekend.

Bekijk ons reglement voor meer informatie.

Het antwoord op die vraag hangt af van het soort training. Form. heeft het volgende scala aan soorten trainingen: personal training, duo training, small group training, groepstraining en thuistraining.

De personal training, duo training en small group training gaan door in de form.studio waar jij met je form.coach hebt afgesproken.

De groepstraining gaat door in de form.studio die staat aangegeven op het groepslessenrooster.

De thuistraining gaat door bij jou thuis of in onze open gym. Check het groepslessenrooster voor de openingsuren van onze open gym.

Ja. Als jij het fit plan volgt, kan jij op elk moment op eigen initiatief overschakelen naar een strak of sterk plan door een mailtje te sturen naar hallo@form.coach met de vraag om over te schakelen. Na de eerste drie maanden, kan je ook overschakelen naar een andere trainingsvorm (vb. van personal training naar groepstraining of omgekeerd).

Omgekeerd, als jij het sterk of strak plan volgt, kan je, na de eerste drie maanden, overschakelen naar een fit plan. Ook in het geval van een sterk of strak plan, kan je na de eerste drie maanden overschakelen naar een andere trainingsvorm (vb. van personal training naar groepstraining of omgekeerd).

Voor de overzetting van jouw plan wordt een administratieve kost van 35 EUR aangerekend.

De betaling van de plannen gebeurt via domiciliëring. De eerste maand wordt een bedrag afgeschreven a rato van het aantal dagen dat nog rest in die maand. Vanaf maand twee wordt het totaalbedrag telkens op de eerste dag van de maand afgeschreven.

Ja. Jij kan je via de website op elk moment inschrijven. Het bedrag van de eerste maand wordt automatisch verminderd a rato met de dagen van de maand die al zijn verstreken.

Ja, jij kunt jouw Form. Plan elke maand opzeggen, zonder opgave van redenen. Dit doe je door simpelweg een mailtje te sturen naar hallo@form.coach. Als je wil dat je Plan al de maand volgend op de maand waarin je opzegt, wordt stopgezet, moeten wij je mailtje minimum 14 dagen voor het einde van de maand waarin je stopzet ontvangen. Als we het mailtje niet tijdig ontvangen, kunnen we de stopzetting niet meer tijdig verwerken en wordt je abonnement pas in de maand na de maand volgend op de maand waarin je hebt gemaild, stopgezet. Hé hé, dat was een moeilijke zin. Een voorbeeld.

Als je 19 april een mailtje stuurt met je stopzetting, dan kunnen wij je stopzetting niet meer tijdig verwerken voor de maand mei. Je abonnement zal dan pas in juni worden stopgezet. Als je 18 april een mailtje stuurt met je stopzetting, dan is dat wel nog 14 dagen voor het einde van de maand en wordt je abonnement in mei al stopgezet.

Mededelingen
Binnenlocatie in de Fortuinstraat (route)
Buitenlocatie in het Vrijbroekpark (route)
VANAF NU ALLE GROEPSLESSEN BINNEN! :)
Form.