Is het strak plan een dieet?

Neen. Bij een dieet denken we meteen aan een eetschema dat je zo goed of zo kwaad als het kan moet volgen. Het strak plan werkt niet op basis van eetschema’s maar op basis van richtlijnen die jij stapsgewijs implementeert in je dagdagelijks leven over een periode van zes maanden. Deze richtlijnen betreffen niet alleen voeding, maar ook activatie, rust en mindset. Eerder dan dat we jou een eetschema opdringen, leert het strak plan je dus om je eigen, persoonlijke gezonde levensstijl te ontwikkelen die je kan volhouden. Enkel zo ga jij voor een leven lang strak. 

Mededelingen
Binnenlocatie in de Fortuinstraat (route)
Buitenlocatie in het Vrijbroekpark (route)
Form.